Uppringt Internet

Kom igång

Här nedan finns allt du behöver för att komma igång med din uppkoppling från Glocalnet.

Skapa en uppgringd anslutning i Windows XP

Modempoolsnummer

För att du ska kunna ansluta till Internet behöver ditt modem ringa upp ett modempoolsnummer. Här nedanför ser du en lista med de nummer som Glocalnet använder sig av.

Glocalnet: 0200 77 05 60

Utfors: 0200 78 78 78 

Utland: 08 546 10 910