Driftinformation

Aktuella driftstörningar

Uppdatering av e-posttjänsten
I samband med att vi gör vår e-posttjänst mer driftsäker kan du behöva uppdatera din e-postklient till en godkänd säkerhetsstandard. Uppdateringen behöver göras för att få en ny version av den kryptering som mejl skickas med. Mejl från gamla versioner kan anses som osäkra och kan då bli  klassade som spam. Det i sin tur gör att de inte  kommer fram till mottagaren.

Vi har tagit fram steg för steg-guider för hur du uppdaterar din klient. 
Till guiderna


Fast telekommunikation

Du som har telefoni eller bredband hos oss hittar driftstörningar för fast telekommunikation här